Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Họp bàn triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

10-10-2019

Ngày 10/10, Thanh tra Chính phủ họp bàn triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giải đoạn 2019 -2021". Cuộc họp do ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ chủ trì, tham dự có đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị: Cục IV, Vụ Kế hoạch và Tổng hợp, Văn phòng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra. ​

Ngày 04/9/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 1512/KH-TTCP, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021” được phê duyệt theo Quyết định số 861/QĐ-TTCP ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch được ban hành với mục đích góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN.

Thanh tra Chính phủ đặt ra mục tiêu yêu cầu đó là, các hoạt động đề ra trong kế hoạch phải nêu rõ trách nhiệm chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Đề án nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong phạm vi cả nước. Đồng thời, việc triển khai Đề án phải được tổ chức hiệu quả, phù hợp với điều kiện công tác của các cục, vụ, đơn vị và phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông của TTCP; triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức tuyên truyền pháp luật về PCTN cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan TTCP.

Theo Kế hoạch, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được thực hiện chủ yếu trên Cổng thông tin điện tử, Tạp chí, Báo Thanh tra. Trong đó, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trung tâm thông tin, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra ngoài trách nhiệm thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phải tiến hành xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về PCTN; đăng các tin,bài về công tác PCTN, mỗi đơn vị có trách nhiệm đăng mỗi tháng tối thiểu 1 tin, bài về công tác PCTN; giải đáp pháp luật về PCTN, phỏng vấn công chức làm công tác PCTN về việc giải quyết các tình huống cụ thể.

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm đề xuất và tổ chức thực hiện cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN trong phạm vi cả nước; Cục Phòng, Chống tham nhũng, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế, Viện Chiến lược và Vụ Kế hoạch Tổng hợp có trách nhiệm tổ chức tối thiểu 2 hội thảo, toạ đàm chuyên đề có nội dung, chủ đề PCTN. Vụ Pháp chế chủ trì, tham mưu đối với hoạt động hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các bộ, ngành, địa phương; Cục IV chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế trong việc phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn quốc, tranh ảnh, khẩu hiệu, cổ động về PCTN trong dịp Ngày Quốc tế PCTN./.


VIDEO