Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng”

22-03-2023

Ngày 21/3/2023, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng” trong khuôn khổ Đề tài khoa học độc lập cấp Quốc gia “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”. Đề tài do TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

Tham dự Hội thảo có đại diện đến từ Hội đồng lý luận Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Các Ủy ban và cơ quan thuộc Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Tòa án Nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Ủy ban chứng khoán nhà nước; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, thành phố, bộ ngành; các Viện nghiên cứu tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Văn nhận định “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc sử dụng cơ chế, thiết chế, phương thức, biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lạm dụng quyền lực để tham nhũng, tiêu cực”. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đã có những định hướng lớn về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng là sứ mệnh lịch sử khách quan của hệ thống chính trị và người dân. Theo đó, các quan điểm lớn của Đảng về hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới đòi hỏi phải có sự quan tâm nghiên cứu thấu đáo, toàn diện về mối liên hệ giữa kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp tổng thể, chiến lược về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay. Theo TS. Nguyễn Quốc Văn, Hội thảo sẽ tập trung làm rõ những vấn đề lý thuyết về khung lý thuyết chung về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng; về các đặc trưng lý thuyết của kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng trong thể chế chính trị Việt Nam; Hội thảo sẽ cùng chia sẻ, thống nhất nhận thức khi tiếp cận phạm vi kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng phải được thực hiện trong trong cả hai khu vực công và khu vực tư...

Hội thảo được tổ chức gồm 2 phiên, phiên thứ nhất với nội dung “Tiếp cận khung lý thuyết về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng” do TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện CL&KHTT, Chủ nhiệm Đề tài; PGS.TS Đặng Minh Tuấn, Trưởng Khoa Luật Hiến pháp và Luật hành chính, Trường Đại học Luật, ĐHQG Hà Nội và TS Đào Trung Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra đồng chủ trì.

Phiên thứ hai “Tiếp cận chính sách và thực tiễn về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng” do TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện CL&KHTT, Chủ nhiệm Đề tài; PGS.TS Vũ Công Giao, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quyền con người, quyền công dân, Trường Đại học Luật, ĐHQG Hà Nội và TS Đào Trung Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra đồng chủ trì.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến thảo luận, góp ý của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo của các cơ quan Trung ương tại Hà Nội, với nội dung có liên quan đến kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng, bao gồm: Các quan niệm về quyền lực, kiểm soát quyền lực và kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng trong thể chế chính trị Việt Nam; các dạng hành vi tham nhũng, môi trường phát sinh tham nhũng, vấn đề tham nhũng trong hoạt động lập quy, tổ chức cán bộ...; cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng của Đảng, của nhà nước và của xã hội; phương thức kiểm soát bên trong - bên ngoài hệ thống; kiểm soát quyền trong ban hành chính sách và quyền trong thực thi chính sách; kiểm soát bằng công nghệ 4.0.

Kết thúc Hội thảo, TS. Đào Trung Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra, đại diện đơn vị phối hợp thực hiện đề tài phát biểu cảm ơn các đại biểu tham dự hội thảo đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc liên quan đến các vấn đề lý thuyết, pháp lý và thực tiễn về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng. Ban Tổ chức Hội thảo và Ban Chủ nhiệm Đề tài xin tiếp thu ý kiến của các đại biểu, những thông tin - kết quả đạt được tại Hội thảo có giá trị to lớn, trực tiếp phục vụ việc nghiên cứu Đề tài, đồng thời là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác truyền thông của ngành Thanh tra và các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, hoạch định chính sách về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng trong điều kiện thực tiễn Việt Nam hiện nay.


VIDEO