Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Cơ quan Đảng ủy Khối tập huấn công tác kiểm soát tài sản thu nhập năm 2024

10-04-2024

Ngày 9/4/2024, tại Hà Nội, cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát tài sản thu nhập năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối đã được nghe đồng chí Nguyễn Viết Thạch, Thanh tra viên cao cấp, Phó cục trưởng Cục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thanh tra Chính phủ phổ biến một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Đặc biệt là, đồng chí đã giới thiệu chi tiết về việc kê khai tài sản thu nhập, việc công khai tài sản thu nhập và việc xác minh tài sản, thu nhập. 

Thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thạch đã giải đáp các vướng mắc trong kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối tiếp thu nội dung tập huấn và thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban Tổ chức Đảng ủy Khối nghiên cứu, triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập trung thực, đúng quy định nhằm kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Kiểm tra, rà soát các bản kê khai của cán bộ, đảng viên rõ ràng, đúng quy định trước khi công khai. Tham mưu văn bản gửi các đảng ủy trực thuộc phối hợp với Ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan để thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực Đảng ủy Khối kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2024 của cơ quan Đảng ủy Khối, trong đó lưu ý tham mưu việc xác định số lượng đảng viên được xác minh tài sản, thu nhập được lựa chọn tối thiểu bằng 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm đáp ứng toàn bộ các thông số yêu cầu, đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cán bộ, công chức, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo trung thực theo mẫu kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.


VIDEO