Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Chi tiết thủ tục

Tên thủ tục Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
Loại thủ tục Thanh tra chính phủ
Cơ quan thực hiện Thanh tra chính phủ
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện Ngày 08/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 361/QĐ-TTCP và Quyết định số 362/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.
Thành phần số lượng hồ sơ
Biểu mẫu tờ khai
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Mức độ 2
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu 2-2020-ttcp-362-1.PDF
2-2020-ttcp-361-1.PDF

VIDEO