Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamĐảng bộ Cục Phòng, chống tham nhũng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Cục Phòng, chống tham nhũng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy TTCP về việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 06/8, Đảng bộ Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ...

Đại hội Đảng bộ Báo Thanh tra nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ Báo Thanh tra nhiệm kỳ 2020 – 2025 Ngày 4/8, Báo Thanh tra đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng Hoàng Thái Dương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ III tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Vụ III tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày 20/7, Chi bộ Vụ III, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022....

Đại hội Chi bộ Vụ I nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Vụ I nhiệm kỳ 2020 - 2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 16/7, Chi bộ Vụ I, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ...

Chi bộ Tạp chí Thanh tra tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Tạp chí Thanh tra tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày 15/7, Chi bộ Tạp chí Thanh tra tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư...

Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 10/7, Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ...

Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 9/7, Chi bộ Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi...

Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra nhiệm kỳ 2020 -2025 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy TTCP về việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 30/6, tại Hà Nội, Chi bộ Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) tổ chức Đại hội chi...

Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 29/06, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ...

Đại hội Chi bộ Cục I nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội Chi bộ Cục I nhiệm kỳ 2020 – 2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 29/06, Chi bộ Cục I đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn...
— Hiển thị 13 kết quả
Hiển thị 1 - 13 of 22 kết quả.

VIDEO