Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc

15:51 05/08/2021

Ngày 18/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 341/QĐ-TTCP về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc.

Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 của TTCP

15:46 05/08/2021

Ngày 29/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 của TTCP.

Quyết định Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP (kèm Phụ lục)

00:00 05/08/2021

Ngày 17/9/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định quy định Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2020

16:34 04/08/2021

Ngày 26/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2020.
Kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính tại Trung tâm Thông tin

Kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính tại Trung tâm Thông tin

15:33 07/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1571/KH-TTCP, ngày 07/10, Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra cùng các thành viên của Tổ đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Trung tâm Thông tin.

VIDEO