Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamKhối thi đua số IV tổng kết công tác năm 2022

Khối thi đua số IV tổng kết công tác năm 2022 Ngày 20/12, Khối thi đua số IV (Khối các đơn vị sự nghiệp) gồm có: Trường Cán bộ Thanh tra, Báo Thanh tra, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ đã tổng kết công tác thi đua...

Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tổng kết công tác năm 2022

Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tổng kết công tác năm 2022 Ngày 19/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể công...

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2022

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2022 Ngày 19/12, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị là toàn thể...

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết năm 2022

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết năm 2022 Ngày 15/12, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra Nguyễn Quốc Văn chủ trì hội nghị.

Trường Cán bộ Thanh tra tổng kết công tác năm 2022

Trường Cán bộ Thanh tra tổng kết công tác năm 2022 Ngày 15/12, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp cùng toàn thể...

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2022

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2022 Ngày 15/12, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Vụ Hợp tác quốc tế. Toàn thể công chức của Vụ cùng dự hội nghị.

Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2022

Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2022 Ngày 14/12, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ tổ chức tống kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra tổng kết công tác năm 2022

Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra tổng kết công tác năm 2022 Ngày 12/12, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có...

Họp Hội đồng tự đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền...

Họp Hội đồng tự đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền... Ngày 05/12, Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức họp Hội đồng tự đánh cấp cơ sở đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Doãn Thị Hồng Nhung, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ nhiệm. TS....

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 11

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 11 Ngày 02/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ về công tác tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 của Thanh tra Chính phủ. Tham dự họp giao ban là toàn thể Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, Trưởng các đoàn thể...

VIDEO