Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Văn phòng

25/05/2019

Văn phòng

Văn phòng là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện công tác hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Văn phòng có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.​

Chánh Văn phòng​
        Ông Nguyễn Văn Cảnh
        ĐT: 080 49171
        Email: canhnv@thanhtra.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
       Bà Phạm Thị Thu Hương
       ​Điện thoại: 080 49009
       Email: Huongptt@thanhtra.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
      Bà Huỳnh Thị Xuân Đào
       Điện thoại: 080 44286
       Email: daohx@thanhtra.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
  Ông Dương Văn Huế
  Điện thoại:
  Email: huedv@thanhtra.gov.vn
 
 
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO