Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trường Cán bộ Thanh tra

25/05/2019

Trường Cán bộ Thanh tra

1. Trường Cán bộ Thanh tra là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

2. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; tự bảo đảm chi thường xuyên; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và có cơ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Trường có các chương trình đào tạo, bồi dưỡng gồm:

a) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra theo chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ

c) Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, theo quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành, địa phương.

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hiệu trưởng
        Ông Vũ Văn Chiến
        ĐT: 043.7524199
        Email: chienvv@thanhtra.gov.vn
Phó Hiệu trưởng
       Ông Nguyễn Tuấn Khanh
       ĐT: 043.7522096
       Email: khanhnt@thanhtra.gov.vn
Phó Hiệu trưởng
Bà Phạm Thị Thu Hiền       
        ĐT: 
      Email: hienptt@thanhtra.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ của Trường Cán bộ Thanh tra xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO