Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I)

25/05/2019

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I)

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (cục I) là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước và trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các địa phương thuộc khu vực 1, gồm 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình
 
Cục I có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và có con dấu riêng.
 
Cục Trưởng 
       Ông Nguyễn Đức Hải
       ĐT: 08044304
       Email: ndhai@thanhtra.gov.vn
 
Phó Cục Trưởng 
       Ông Phạm Hùng
       ĐT: 08049167
       Email: hungp@thanhtra.gov.vn
 
Phó Cục Trưởng
       Ông Ngô Mạnh Hùng
       ĐT: 08049088
       Email: nmhung@thanhtra.gov.vn
 
Phó Cục trưởng
       Ông Ngô Văn Cường
       ĐT: 080.44495
       Email: cuongnv@thanhtra.gov.vn
 
Chức năng, nhiệm vụ của Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO