Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo Thanh tra

25/05/2019

Báo Thanh tra

Báo Thanh tra là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trọng tâm là lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng lực lượng ngành Thanh tra; thông tin trung thực, khách quan, kịp thời về hoạt động của ngành Thanh tra theo quy định của Luật báo chí và của Thanh tra Chính phủ.

Báo Thanh tra là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính của Báo Thanh tra đặt tại thành phố Hà Nội và có các văn phòng đại diện đặt tại các tỉnh theo quy định của pháp luật.​

Địa chỉ: Số 100, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Tổng Biên tập

           Ông Nguyễn Tuấn Anh

            ĐT: 043.352 7333

            Email: anhnguyentuan@thanhtra.gov.vn

Phó Tổng biên tập

          Ông Đỗ Công Định

          ĐT: 043.3501887

          Email: đinhdc@thanhtra.gov.vn​​

Chức năng, nhiệm vụ của Báo Thanh tra xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO