Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Ban Tiếp công dân Trung ương

25/05/2019

Ban Tiếp công dân Trung ương

Địa chỉ: Số 1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Vụ trưởng, Trưởng ban
       Ông Nguyễn Hồng Điệp
       ĐT: 080 49168
       Email: diepnh@thanhtra.gov.vn
Phó Trưởng ban
       Ông Nguyễn Văn Hòa
       ĐT: 080 85679
       Email: hoanv@thanhtra.gov.vn
Phó Trưởng ban
       Ông Nguyễn Duy Bính 
       ĐT: 080 49669
       Email: binhndhuedv@thanhtra.gov.vn
Phó Trưởng ban
       Ông Lê Tiến Đạt
       ĐT: 080 49068
       Email: datlt@thanhtra.gov.vn
Phó Trưởng ban
  Bà Lê Thị Hương Trà
  Điện thoại: 080 85679
  Email: huongtrattcp@gmail.com
Phó Trưởng ban
  Ông Phạm Thế Sự
  ĐT:
  Email: supt@thanhtra.gov.vn
Phó Trưởng ban
  Ông Bùi Hồng Mạnh
ĐT:
Email: manhbh@thanhtra.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân Trung ương xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO