Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Địa chỉ liên hệ các đơn vị thuộc thanh tra chính phủ

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 VỤ PHÁP CHẾ
  Đinh Văn Minh Vụ Trưởng 080 49040 minhdv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Tuấn Phó Vụ trưởng 080 48861 tuannv@thanhtra.gov.vn
  Trần Văn Long Phó Vụ trưởng 080 49041 longtv@thanhtra.gov.vn
2 VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
  Đỗ Đức Toàn Vụ Trưởng 080 49187​ toandd@thanhtra.gov.vn
  Ngô Văn Khương Phó Vụ trưởng 080 488531 khuongnv@thanhtra.gov.vn
  Hoàng Hưng Phó Vụ trưởng 080 48873 hoanghung@thanhtra.gov.vn
3 VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
  Nguyễn Tuấn Anh Vụ Trưởng 080.49062 anhtn@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Trung Kiên Phó Vụ trưởng 080 48398 kiendo@thanhtra.gov.vn
  Trịnh Như Hoa Phó Vụ trưởng 043 7525399 hoatn@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Xuân Sơn Phó Vụ trưởng 080 49062 sonnx@thanhtra.gov.vn
4 VỤ KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP
  Nguyễn Hữu Hòa Vụ Trưởng 080 49021 hoanh@thanhtra.gov.vn
  Văn Tiến Mai Phó Vụ trưởng 080 49040​ maivt@thanhtra.gov.vn
5 VĂN PHÒNG
  Dương Quốc Huy Chánh Văn phòng 08049199 huydq@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Trung Thực Phó Chánh Văn phòng​ 08049168 thucnt@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Mạnh Hường Phó Chánh Văn phòng​ 080 49171 huongnm@thanhtra.gov.vn
  Phạm Thị Thu Hương Phó Chánh Văn phòng​ 08049009 Huongptt@thanhtra.gov.vn
6 VỤ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA
  Đặng Khánh Toàn Vụ Trưởng 080 48859 toandk@thanhtra.gov.vn
  Dương Văn Phấn Phó Vụ Trưởng 080 48001 phandv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Mạnh Hà Phó Vụ Trưởng 080 48012 hanm@thanhtra.gov.vn
  Ngô Khánh Luân Phó Vụ Trưởng 080 49225 luannktccb@thanhtra.gov.vn
7 VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KINH TẾ NGÀNH (VỤ I)
  Lê Sỹ Bảy Vụ trưởng 080 49051 bayls@thanhtra.gov.vn​
  Vũ Đức Tâm Phó Vụ Trưởng 080 48418 tamvd@thanhtra.gov.vn​
  Lê Quang Tiệp Phó Vụ Trưởng 080 49281 tieplq@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Duy Bính Phó Vụ Trưởng 080 48860 binhnd@thanhtra.gov.vn​
8 VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI NỘI CHÍNH VÀ KINH TẾ TỔNG HỢP (VỤ II)
  Nguyễn Quang Thía Vụ Trưởng 080 48864 npthia@thanhtra.gov.vn
  Đào Trung Kiên Phó Vụ Trưởng 080 48970 dtkien@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Mạnh Hùng Phó Vụ Trưởng 080 49015 hungdm@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Tuấn Anh Phó Vụ Trưởng 080 49046 anhnt@thanhtra.gov.vn
9 VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI VĂN HÓA, XÃ HỘI (VỤ III)
  Lê Hồng Lĩnh Vụ trưởng 080 49168 linhlh@thanhtra.gov.vn
  Vũ Hồng Khánh Phó Vụ Trưởng 080 48373 khanhvh@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Hữu Nhường Phó Vụ Trưởng 080 49322 nhuonghuunguyen@thanhtra.gov.vn
  Phan Thăng Long Phó Vụ Trưởng 080 44353 longpt@thanhtra.gov.vn
10 CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 1 (CỤC I)
  Nguyễn Đức Hải Cục Trưởng 080 44304 ndhai@thanhtra.gov.vn
  Phạm Văn Long Hàm Cục Trưởng 080 49154 longpv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Thảo Phó Cục Trưởng 080 44920 thaonv@thanhtra.gov.vn
  Ngô Văn Cường Phó Cục trưởng   cuongnv@thanhtra.gov.vn
11 CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 2 (CỤC II)
  Nguyễn Hồng Giang Cục Trưởng 080 49035 giangnh@thanhtra.gov.vn
  Phùng Xuân Kiên Phó Cục Trưởng 080 48867 kienpx@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Cục Trưởng   tuyetnta@thanhtra.gov.vn
  Lê Quốc Khanh Phó Cục Trưởng 080 43739 khanhlq@thanhtra.gov.vn
12 CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 3 (CỤC III)
  Trần Văn Mây Cục trưởng 080 86789 maytv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Đức Hương Phó Cục trưởng 080 83317 huongnd@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Trường Giang Phó Cục trưởng 080 86001 giangnt@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Cảnh Phó Cục trưởng 080 83227 canhnv@thanhtra.gov.vn
13 CỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (CỤC IV)
  Hoàng Thái Dương Cục trưởng 080 48997 htduong@thanhtra.gov.vn
  Đặng Hùng Sơn Phó Cục trưởng 080 48392​ dhson@thanhtra.gov.vn
  Ngô Mạnh Hùng Phó Cục trưởng 080 48230 nmhung@thanhtra.gov.vn
  Phí Ngọc Tuyển Phó Cục trưởng 080 48274 pntuyen@thanhtra.gov.vn
14 BAN TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG
  Nguyễn Hồng Điệp Vụ trưởng, Trưởng ban 080 49168 diepnh@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Hòa Phó Trưởng ban 080 85679 hoanv@thanhtra.gov.vn
  Dương Văn Huế Phó Trưởng ban 080 49669 huedv@thanhtra.gov.vn
  Lê Tiến Đạt Phó Trưởng ban 080 49068 datlt@thanhtra.gov.vn
15 VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ KHOA HỌC THANH TRA
  Nguyễn Quốc Văn Viện Trưởng 043 7470453 vannq@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Tuấn Khanh Phó Viện Trưởng 0243 7475765 nguyenkhanh@issi.gov.vn
  Cung Phi Hùng Phó Viện Trưởng 0243 7475683 hungcp@thanhtra.gov.vn
  Phạm Thị Thu Hiền Phó Viện Trưởng 0243 7470459 hienptt@thanhtra.gov.vn
16 BÁO THANH TRA
  Trần Đăng Vinh Q. Vụ trưởng
Phụ trách Báo Thanh tra 
  vinhtd@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Lương Phó Tổng biên tập 043 3501568 luongnv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng biên tập 043 352 7333 anhnguyentuan@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Công Định Phó Tổng biên tập 043 3501887 dinhc@thanhtra.gov.vn
17  TẠP CHÍ THANH TRA
  Nguyễn Thị Hoa Phó Tổng Biên tập phụ trách 080 49078 hoant@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Mạnh Hùng Phó Tổng biên tập 080 49076 hungdm@thanhtra.gov.vn
  Trần Đắc Xuyên Phó Tổng biên tập 080 43224 xuyentd@thanhtra.gov.vn
 18 TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA
  Vũ Văn Chiến Hiệu trưởng 043 7524199 chienvv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng 043 7522096 hoangnh@thanhtra.gov.vn
  Trịnh Văn Toàn Phó Hiệu trưởng 043 7525399 trinhvantoan@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Viết Thạch Phó Hiệu trưởng 0243 7522096 thachnv@thanhtra.gov.vn
19  TRUNG TÂM THÔNG TIN
  Nguyễn Đức Thắng Vụ Trưởng, Giám đốc 080 48448 thangnd@thanhtra.gov.vn
  Lê Xuân Chương Phó Giám đốc 080 48907 chuonglx@thanhtra.gov.vn
  Lê Thế Chiến Phó Giám đốc 080 49097 chienlt@thanhtra.gov.vn

VIDEO