Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Địa chỉ liên hệ các đơn vị thuộc thanh tra chính phủ

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1

VỤ PHÁP CHẾ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Trần Đăng Vinh Vụ Trưởng 080 49021 vinhtd@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Tuấn Phó Vụ trưởng 080 48861 tuannv@thanhtra.gov.vn
  Trần Văn Long Phó Vụ trưởng 080 49041 longtv@thanhtra.gov.vn
2

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Hữu Hòa Vụ trưởng 08049187 hoanh@thanhtra.gov.vn
  Ngô Khánh Luận Phó Vụ trưởng 080 49225 luannktccb@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Duy Đông Phó Vụ trưởng   dongnd@thanhtra.gov.vn
    Phó Vụ trưởng 080 48521 trinhvantoan@thanhtra.gov.vn
3

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Tuấn Anh Vụ Trưởng 080.49062 anhtn@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Trung Kiên Phó Vụ trưởng 080 48398 kiendo@thanhtra.gov.vn
  Trịnh Như Hoa Phó Vụ trưởng 080 49179 hoatn@thanhtra.gov.vn
4

VỤ KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

        vinhtd@thanhtra.gov.vn
  Văn Tiến Mai Phó Vụ trưởng 080 49040​ maivt@thanhtra.gov.vn
  Lê Quang Linh Phó Vụ trưởng 080 48146 linhlq@thanhtra.gov.vn
  Vũ Hồng Khánh Phó Vụ trưởng   khanhvh@thanhtra.gov.vn
5

VĂN PHÒNG

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Mạnh Hường Chánh Văn phòng​ 080 49171 huongnm@thanhtra.gov.vn
  Phạm Thị Thu Hương Phó Chánh Văn phòng​ 080 49009 Huongptt@thanhtra.gov.vn
  Huỳnh Thị Xuân Đào Phó Chánh Văn phòng    
6

VỤ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Hoàng Hưng Vụ trưởng 08048873 hoanghung@thanhtra.gov.vn
  Dương Văn Phấn Phó Vụ Trưởng 080 48001 phandv@thanhtra.gov.vn
    Phó Vụ Trưởng 080 49225 luannktccb@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Mạnh Cường Phó Vụ Trưởng 08048012 cuongnm@thanhtra.gov.vn
7

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KINH TẾ NGÀNH (VỤ I)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Dương Quốc Huy Vụ trưởng 080 49199 huydq@thanhtra.gov.vn
  Lê Quang Tiệp Phó Vụ Trưởng 080 49281 tieplq@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Duy Bính Phó Vụ Trưởng 080 48860 binhnd@thanhtra.gov.vn​
  Đinh Đăng Lập Phó Vụ Trưởng    
8

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI NỘI CHÍNH VÀ KINH TẾ TỔNG HỢP (VỤ II)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Quang Thía Vụ Trưởng 080 48864 npthia@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Mạnh Hùng Phó Vụ Trưởng 080 49015 hungdm@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Mạnh Hà  Phó Vụ trưởng  

hanm@thanhtra.gov.vn

  Trần Xuân Dũng  Phó Vụ Trưởng 080. 48389 dungtx@thanhtra.gov.vn
9

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI VĂN HÓA, XÃ HỘI (VỤ III)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Lê Hồng Lĩnh Vụ trưởng 080 49168 linhlh@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Hữu Nhường Phó Vụ Trưởng 080 49322 nhuonghuunguyen@thanhtra.gov.vn
  Phan Thăng Long Phó Vụ Trưởng 080 44353 longpt@thanhtra.gov.vn
  Diêm Đăng Việt Phó Vụ Trưởng   vietdd@thanhtra.gov.vn
10

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 1 (CỤC I)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Đức Hải Cục Trưởng 080 44304 ndhai@thanhtra.gov.vn
  Ngô Văn Cường Phó Cục trưởng 080 49421 cuongnv@thanhtra.gov.vn
  Phạm Hùng Phó Cục trưởng 080 49167 hungp@thanhtra.gov.vn
  Lê Ngọc Quang Phó Cục trưởng 080 49088 quangln@thanhtra.gov.vn
11

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 2 (CỤC II)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Hồng Giang Cục Trưởng 080 49035 giangnh@thanhtra.gov.vn
  Phùng Xuân Kiên Phó Cục Trưởng 080 48867 kienpx@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Cục Trưởng 080 49182 tuyetnta@thanhtra.gov.vn
12

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 3 (CỤC III)

Địa chỉ liên hệ: Số 210 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

  Trần Văn Mây Cục trưởng 080 86789 maytv@thanhtra.gov.vn
  Ngô Văn Khương Phó Cục trưởng 080 488531 khuongnv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Đức Hương Phó Cục trưởng 080 83317 huongnd@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Trường Giang Phó Cục trưởng 080 86001 giangnt@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Cảnh Phó Cục trưởng 080 83227 canhnv@thanhtra.gov.vn
13

CỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (CỤC IV)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Hoàng Thái Dương Cục trưởng 080 48997 htduong@thanhtra.gov.vn
  Đặng Hùng Sơn Phó Cục trưởng 080 48392​ dhson@thanhtra.gov.vn
  Ngô Mạnh Hùng Phó Cục trưởng 080 48230 nmhung@thanhtra.gov.vn
14

BAN TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Số 1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

  Nguyễn Hồng Điệp Vụ trưởng, Trưởng ban 080 49168 diepnh@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Hòa Phó Trưởng ban 080 85679 hoanv@thanhtra.gov.vn
  Dương Văn Huế Phó Trưởng ban 080 49669 huedv@thanhtra.gov.vn
  Trần Quốc Dũng Phó Trưởng ban 080 49068 dungtq@thanhtra.gov.vn
  Lê Thị Hương Trà Phó Trưởng ban 08085679 huongtrattcp@gmail.com
15

VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ KHOA HỌC THANH TRA

Địa chỉ: 17 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

  Nguyễn Quốc Văn Viện Trưởng 0243 7470453 vannq@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Tuấn Khanh Phó Viện Trưởng 0243 7475765 nguyenkhanh@issi.gov.vn
  Cung Phi Hùng Phó Viện Trưởng 0243 7475683 hungcp@thanhtra.gov.vn
  Phạm Thị Thu Hiền Phó Viện Trưởng 0243 7470459 hienptt@thanhtra.gov.vn
16

BÁO THANH TRA

Địa chỉ: Số 100, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

  Nguyễn Thị Hoa Phó Tổng Biên tập phụ trách   hoant@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Lương Phó Tổng biên tập 0243 350 1568 luongnv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng biên tập 0243 352 7333 anhnguyentuan@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Công Định Phó Tổng biên tập 0243 350 1887 dinhc@thanhtra.gov.vn
17 

TẠP CHÍ THANH TRA

Địa chỉ: Số 220, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

  Đào Trung Kiên  Tổng Biên tập  080 49078 dtkien@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Mạnh Hùng Phó Tổng biên tập 080 49076 hungdm@thanhtra.gov.vn
  Trần Đắc Xuyên Phó Tổng biên tập 080 43224 xuyentd@thanhtra.gov.vn
  Lê Thế Chiến Phó Tổng biên tập 08049082 chienlt@thanhtra.gov.vn
 18

TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA

Địa chỉ: Đường 69, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Vũ Văn Chiến Hiệu trưởng 0243 7524199 chienvv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng 0243 7522096 hoangnh@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Viết Thạch Phó Hiệu trưởng 0243 7522096 thachnv@thanhtra.gov.vn
19 

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Đức Thắng Giám đốc 080 48448 thangnd@thanhtra.gov.vn

VIDEO