Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Địa chỉ liên hệ các đơn vị thuộc thanh tra chính phủ

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1

VỤ PHÁP CHẾ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Đinh Văn Minh Vụ Trưởng 080 49040 minhdv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Tuấn Phó Vụ trưởng 080 48861 tuannv@thanhtra.gov.vn
  Trần Văn Long Phó Vụ trưởng 080 49041 longtv@thanhtra.gov.vn
2

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngô Văn Khương Phó Vụ trưởng 080 488531 khuongnv@thanhtra.gov.vn
  Hoàng Hưng Phó Vụ trưởng 080 48873 hoanghung@thanhtra.gov.vn
3

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Tuấn Anh Vụ Trưởng 080.49062 anhtn@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Trung Kiên Phó Vụ trưởng 080 48398 kiendo@thanhtra.gov.vn
  Trịnh Như Hoa Phó Vụ trưởng 043 7525399 hoatn@thanhtra.gov.vn
4

VỤ KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Hữu Hòa Vụ Trưởng 080 49021 hoanh@thanhtra.gov.vn
  Văn Tiến Mai Phó Vụ trưởng 080 49040​ maivt@thanhtra.gov.vn
  Lê Quang Linh Phó Vụ trưởng 08048146 linhlq@thanhtra.gov.vn
5

VĂN PHÒNG

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Dương Quốc Huy Chánh Văn phòng 08049199 huydq@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Trung Thực Phó Chánh Văn phòng​ 08049168 thucnt@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Mạnh Hường Phó Chánh Văn phòng​ 080 49171 huongnm@thanhtra.gov.vn
  Phạm Thị Thu Hương Phó Chánh Văn phòng​ 08049009 Huongptt@thanhtra.gov.vn
  Trịnh Văn Toàn Phó Chánh Văn phòng 08048521 trinhvantoan@thanhtra.gov.vn
6

VỤ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Dương Văn Phấn Phó Vụ Trưởng 080 48001 phandv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Mạnh Hà Phó Vụ Trưởng 080 48012 hanm@thanhtra.gov.vn
  Ngô Khánh Luân Phó Vụ Trưởng 080 49225 luannktccb@thanhtra.gov.vn
7

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KINH TẾ NGÀNH (VỤ I)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Lê Quang Tiệp Phó Vụ Trưởng 080 49281 tieplq@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Duy Bính Phó Vụ Trưởng 080 48860 binhnd@thanhtra.gov.vn​
8

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI NỘI CHÍNH VÀ KINH TẾ TỔNG HỢP (VỤ II)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Quang Thía Vụ Trưởng 080 48864 npthia@thanhtra.gov.vn
  Đào Trung Kiên Phó Vụ Trưởng 080 48970 dtkien@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Mạnh Hùng Phó Vụ Trưởng 080 49015 hungdm@thanhtra.gov.vn
9

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI VĂN HÓA, XÃ HỘI (VỤ III)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Lê Hồng Lĩnh Vụ trưởng 080 49168 linhlh@thanhtra.gov.vn
  Vũ Hồng Khánh Phó Vụ Trưởng 080 48373 khanhvh@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Hữu Nhường Phó Vụ Trưởng 080 49322 nhuonghuunguyen@thanhtra.gov.vn
  Phan Thăng Long Phó Vụ Trưởng 080 44353 longpt@thanhtra.gov.vn
10

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 1 (CỤC I)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Đức Hải Cục Trưởng 080 44304 ndhai@thanhtra.gov.vn
  Ngô Văn Cường Phó Cục trưởng 08049421 cuongnv@thanhtra.gov.vn
  Phạm Hùng Phó Cục trưởng 08049167 hungp@thanhtra.gov.vn
  Lê Ngọc Quang Phó Cục trưởng 08049088 quangln@thanhtra.gov.vn
11

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 2 (CỤC II)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Hồng Giang Cục Trưởng 080 49035 giangnh@thanhtra.gov.vn
  Phùng Xuân Kiên Phó Cục Trưởng 080 48867 kienpx@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Cục Trưởng 08049182 tuyetnta@thanhtra.gov.vn
  Lê Quốc Khanh Phó Cục Trưởng 080 43739 khanhlq@thanhtra.gov.vn
12

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 3 (CỤC III)

Địa chỉ liên hệ: Số 210 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

  Trần Văn Mây Cục trưởng 080 86789 maytv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Đức Hương Phó Cục trưởng 080 83317 huongnd@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Trường Giang Phó Cục trưởng 080 86001 giangnt@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Cảnh Phó Cục trưởng 080 83227 canhnv@thanhtra.gov.vn
13

CỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (CỤC IV)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Hoàng Thái Dương Cục trưởng 080 48997 htduong@thanhtra.gov.vn
  Đặng Hùng Sơn Phó Cục trưởng 080 48392​ dhson@thanhtra.gov.vn
  Ngô Mạnh Hùng Phó Cục trưởng 080 48230 nmhung@thanhtra.gov.vn
  Phí Ngọc Tuyển Phó Cục trưởng 080 48274 pntuyen@thanhtra.gov.vn
14

BAN TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Số 1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

  Nguyễn Hồng Điệp Vụ trưởng, Trưởng ban 080 49168 diepnh@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Hòa Phó Trưởng ban 080 85679 hoanv@thanhtra.gov.vn
  Dương Văn Huế Phó Trưởng ban 080 49669 huedv@thanhtra.gov.vn
  Lê Tiến Đạt Phó Trưởng ban 080 49068 datlt@thanhtra.gov.vn
15

VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ KHOA HỌC THANH TRA

Địa chỉ: 17 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

  Nguyễn Quốc Văn Viện Trưởng 043 7470453 vannq@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Tuấn Khanh Phó Viện Trưởng 0243 7475765 nguyenkhanh@issi.gov.vn
  Cung Phi Hùng Phó Viện Trưởng 0243 7475683 hungcp@thanhtra.gov.vn
  Phạm Thị Thu Hiền Phó Viện Trưởng 0243 7470459 hienptt@thanhtra.gov.vn
16

BÁO THANH TRA

Địa chỉ: Số 100, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

  Trần Đăng Vinh Q. Vụ trưởng
Phụ trách Báo Thanh tra 
  vinhtd@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Văn Lương Phó Tổng biên tập 043 3501568 luongnv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng biên tập 043 352 7333 anhnguyentuan@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Công Định Phó Tổng biên tập 043 3501887 dinhc@thanhtra.gov.vn
17 

TẠP CHÍ THANH TRA

Địa chỉ: Số 220, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

  Nguyễn Thị Hoa Phó Tổng Biên tập phụ trách 080 49078 hoant@thanhtra.gov.vn
  Đỗ Mạnh Hùng Phó Tổng biên tập 080 49076 hungdm@thanhtra.gov.vn
  Trần Đắc Xuyên Phó Tổng biên tập 080 43224 xuyentd@thanhtra.gov.vn
 18

TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA

Địa chỉ: Đường 69, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Vũ Văn Chiến Hiệu trưởng 043 7524199 chienvv@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng 043 7522096 hoangnh@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Viết Thạch Phó Hiệu trưởng 0243 7522096 thachnv@thanhtra.gov.vn
19 

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Nguyễn Đức Thắng Giám đốc 080 48448 thangnd@thanhtra.gov.vn
  Lê Thế Chiến Phó Giám đốc 080 49097 chienlt@thanhtra.gov.vn

VIDEO