Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamThanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ tháng 2/2024

Thanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ tháng 2/2024 Ngày 5/3/2024, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp.

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Hưng Yên

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Hưng Yên Ngày 23/2, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Hưng Yên. Dự buổi công bố Kết luận thanh tra có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn; Phó Chủ tịch Thường...

Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Ninh Bình

Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Ninh Bình Ngày 6/2, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Dương Quốc Huy đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý,...

Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài...

Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài... Ngày 02/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung...

Công bố Quyết định thanh tra về thực hiện công vụ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo,...

Công bố Quyết định thanh tra về thực hiện công vụ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo,... Ngày 31/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành...

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài...

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài... Ngày 25/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố quyết định thanh trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp...

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều...

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều... Ngày 23/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố Quyết định về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đề điều và phòng, chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát...

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh...

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh... Ngày 19/1/2024, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ngày 17/1/2024, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng,...

Ngành Thanh tra tổng kết công tác năm 2023

Ngành Thanh tra tổng kết công tác năm 2023 Ngày 29/12, tại Hà Nội, ngành Thanh tra đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

VIDEO