Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Cục I tổng kết công tác năm 2019

24-12-2019

​Ngày 24/12/2019, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực I (Cục I) đã tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục I đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2019. Cụ thể:

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC trên địa bàn khu vực phía Bắc được chú trọng, chủ động hơn trong việc đôn đốc các địa phương kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; chủ động nắm bắt thông tin về tình hình KNTC để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý; tham mưu cho lãnh đạo TTCP tổ chức hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài; chủ động phối hợp với Thanh tra các tỉnh, thành phố địa bàn phụ trách bàn giải pháp tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp; đồng thời hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ phối hợp trên các lĩnh vực công tác được giao, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn khu vực; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.

Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2019 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Cục cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; hoàn thiện báo cáo trình Tổng TTCP ký ban hành 03 kết luận thanh tra và hoàn thiện 05 dự thảo kết luận thanh tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 08 cuộc thanh tra năm 2018 chuyển sang; triển khai và thực hiện xong 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch và một số nhiệm vụ đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn; đôn đốc các địa phương rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100\KH-TTCP ngày 19/09/2013 và Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của TTCP; tham mưu, chủ động đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc KNTC phức tạp, đông người; tham mưu, đề xuất và trực tiếp thành lập các Đoàn thanh tra, tổ công tác thực hiện việc xử lý theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ với 91 vụ việc, trong đó: Thủ tướng Chính phủ giao 15 vụ việc; tham gia góp ý theo quy chế làm việc của Chính phủ 26 vụ việc; Đại biểu Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương chuyển đến 02 vụ việc; lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao là 47 vụ việc. Đến nay đã cơ bản thực hiện xong 91 vụ việc. Cục đã tham mưu, chuẩn bị nội dung giúp Tổng TTCP tiếp công dân định kỳ tại Hà Nội, Lạng Sơn.

Nhìn chung, năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng thực hiện xong 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm theo Kế hoạch; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Cục có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn; đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Cục I đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác năm 2019 và khẳng định kết quả năm 2019 của Cục I tốt hơn năm 2018, nhất là đã kết thúc nhiều cuộc thanh tra lớn đúng kế hoạch; ban hành nhiều kết luận thanh tra quan trọng. Về nhiệm vụ trong năm tới, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh khẳng định, công tác thanh tra, giải quyết KNTC ngày càng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực cao hơn nữa của tập thể lãnh đạo và công chức Cục I; yêu cầu Cục I phải chủ động phối hợp, bàn với Ban Tiếp công dân Trung ương đôn đốc, kiểm tra công tác này tại địa bàn phụ trách, nhất là Hà Nội.

Phó Tổng TTCP  nhắc nhở cán bộ, công chức của Cục cần luôn luôn tự rèn luyện mình, nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như bản lĩnh chính trị để nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra cũng như chất lượng việc giải quyết các vụ KNTC được giao và chú ý tới tác phong, lề lối làm việc.

Trên cơ sở kết quả công tác, Cục đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP./.


VIDEO