Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamCông bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài...

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài... Ngày 25/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố quyết định thanh trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp...

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều...

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều... Ngày 23/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố Quyết định về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đề điều và phòng, chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát...

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh...

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh... Ngày 19/1/2024, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ngày 17/1/2024, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng,...

Ngành Thanh tra tổng kết công tác năm 2023

Ngành Thanh tra tổng kết công tác năm 2023 Ngày 29/12, tại Hà Nội, ngành Thanh tra đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Hải Phòng

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Hải Phòng Ngày 28/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ - CP và số 116/NQ - CP của Chính phủ; công...

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra quy hoạch điện VII

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra quy hoạch điện VII Ngày 27/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII...

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra công tác quản lý sử dụng đất...

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra công tác quản lý sử dụng đất... Ngày 27/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây...

Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp...

Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp... Ngày 15/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và chỉ đạo. Toàn...

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội tổng kết công...

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội tổng kết công... Ngày 08/12, tại Hà Nội, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và chỉ đạo...

VIDEO