Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2020

16:34 04/08/2021

Ngày 26/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2020.
Kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính tại Trung tâm Thông tin

Kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính tại Trung tâm Thông tin

15:33 07/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1571/KH-TTCP, ngày 07/10, Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra cùng các thành viên của Tổ đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Trung tâm Thông tin.

VIDEO