Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thư viện video

Phát biểu của Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Lê Minh Khái tại phiên khai mạc Diễn đàn trực tuyến toàn cầu về chống tham nhũng và liêm chính OECD.

Phát biểu của Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Lê Minh Khái tại phiên khai mạc Diễn đàn trực tuyến toàn cầu về chống tham nhũng và liêm chính OECD.

06/04/2021 1206

Phát biểu của Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Lê Minh Khái tại phiên khai mạc Diễn đàn trực tuyến toàn cầu về chống tham nhũng và liêm chính OECD.

Video tổng kết

Video tổng kết

19/01/2021 3877

Video Tổng kết

75 năm ngành Thanh tra Việt Nam

75 năm ngành Thanh tra Việt Nam

09/12/2020 2234

Select an item to read

Thanh tra Việt Nam lớn mạnh cùng đất nước

Thanh tra Việt Nam lớn mạnh cùng đất nước

27/10/2020 6643

Thanh tra Việt Nam lớn mạnh cùng đất nước

Lãnh đạo Đảng Nhà nước với Ngành Thanh tra

Lãnh đạo Đảng Nhà nước với Ngành Thanh tra

30/09/2020 5224

Lãnh đạo Đảng Nhà nước với Ngành Thanh tra

Video được xem nhiều nhất

Tin tức video