Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thư viện video

Video tổng kết

Video tổng kết

19/01/2021 1993

Video Tổng kết

75 năm ngành Thanh tra Việt Nam

75 năm ngành Thanh tra Việt Nam

09/12/2020 830

Select an item to read

Thanh tra Việt Nam lớn mạnh cùng đất nước

Thanh tra Việt Nam lớn mạnh cùng đất nước

27/10/2020 4084

Thanh tra Việt Nam lớn mạnh cùng đất nước

Lãnh đạo Đảng Nhà nước với Ngành Thanh tra

Lãnh đạo Đảng Nhà nước với Ngành Thanh tra

30/09/2020 2923

Lãnh đạo Đảng Nhà nước với Ngành Thanh tra

Thanh tra Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển

Thanh tra Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển

01/10/2020 1230

Thanh tra Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển

Video được xem nhiều nhất

Tin tức video