Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông tin đấu thầu

Gói thầu số 18: Cung cấp lắp đặt hệ thống mạng, điện thoại

02/11/2016

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường...

Gói thầu TV14: Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy

21/10/2016

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên...

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần2) dự án: Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

05/10/2016

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Địa điểm xây dựng: số 35 đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Tân Bình, Thành phố Hồ...

Gói thầu : "Tư vấn thiết kế Hồ sơ bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình cho dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội"

05/10/2016

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29, khu đô thị mới, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy,...

Gói thầu số 8 và số 9 thuộc dự án " Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo"

22/01/2016

Gói thầu số 8 “Thiết bị lưu trữ, máy chủ CSDL và phần mềm quản trị CSDL” Thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”. Nguồn vốn :  Ngân sách Nhà nước. ...