Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

29/09/2020

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Video được xem nhiều nhất