Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ trong phóng chống tham nhũng, tiêu cực

16/12/2021

sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp

Video được xem nhiều nhất