Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

16/05/2011

Thuộc dự án : Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử Nguồn vốn  : Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu  : Trung tâm Thông tin-Thanh tra...

Thuộc dự án: Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

Nguồn vốn : Vốn ngân sách Trung ương

Bên mời thầu : Trung tâm Thông tin-Thanh tra Chính phủ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT: Từ 8h 00 ngày10/05/2011 đến 08h30 ngày 16/05/2011

Địa điểm : Trung tâm Thông tin-Thanh tra Chính phủ, lô 29D khu đô thị mới đường Trần Thái Tông,phường Yên Hòa,quận Cầu Giấy,TP.Hà Nội. Điện thoại: 080 43019

Giá bán:    

Thời điểm đóng thầu: 08h30 ngày 16/05/2011