Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu

22/10/2018

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ. Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại/fax/email: 080.49188 hoặc 0938010166.

Thông báo mời thầu, gói thầu XL03 "Phá dỡ công trình cũ"

23/08/2018

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ. Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại/fax/email: 080.49188 hoặc 0938010166.​

Thông báo mời thầu gói thầu: "Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị"

22/08/2018

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ. Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại/fax/email: 080.49188 hoặc 0938010166.

Thư mời thầu gói thầu XL 10: Cải tạo nhà 5 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra - giai đoạn II

21/06/2018

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ.  Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu...

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu XL09 phá dỡ nhà 3 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra - giai đoạn II

01/12/2017

Ngày 28/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 215/TB-BQLCDA về việc kết quả đấu thầu gói thầu XL09 phá dỡ nhà 3 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra - giai đoạn II. Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Thư mời thầu gói thầu XL09 Phá dỡ nhà 3 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra – giai đoạn II

26/10/2017

Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói XL09 Phá dỡ nhà 3 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra – giai đoạn II. Toàn văn Thư mời thầu có tại bản đính kèm:

Gói thầu “Cung cấp dịch vụ ăn, uống cho CBCCVC, học viên và khách nghỉ dưỡng tại trụ sở Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên

20/12/2016

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ (là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các Ngân hàng, Kho bạc nhà nước). Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 609/QĐ-TTCP ngày 28/3/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ:

Thư mời thầu, gói thầu số 16: Cung cấp lắp đặt máy điều hoà thuộc dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phồ Hồ Chí Minh.

02/12/2016

Kính gửi: Các đơn vị tham gia đấu thầu gói thầu số 16: Cung cấp lắp đặt máy điều hoà thuộc dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phồ Hồ Chí Minh. Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu số 16: Cung cấp lắp đặt máy điều hoà thuộc dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phồ Hồ Chí Minh.

Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục phụ trợ

24/11/2016

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt hệ thống Camera giám sát

24/11/2016

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ

Gói thầu số 18: Cung cấp lắp đặt hệ thống mạng, điện thoại

02/11/2016

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường...

Gói thầu TV14: Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy

21/10/2016

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên...

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần2) dự án: Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

05/10/2016

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Địa điểm xây dựng: số 35 đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Tân Bình, Thành phố Hồ...

Gói thầu : "Tư vấn thiết kế Hồ sơ bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình cho dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội"

05/10/2016

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29, khu đô thị mới, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy,...

Gói thầu số 8 và số 9 thuộc dự án " Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo"

22/01/2016

Gói thầu số 8 “Thiết bị lưu trữ, máy chủ CSDL và phần mềm quản trị CSDL” Thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”. Nguồn vốn :  Ngân sách Nhà nước. ...

THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị liên kết cung cấp dịch vụ

23/09/2015

Ngày 22 tháng  9   năm 2015​,  Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên có thông báo số  32 / TB-TTĐT về việc lựa chọn đơn vị liên kết  ...

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7 thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”

08/12/2014

Tên gói thầu: Gói thầu số 7 “Xây dựng phần mềm nội bộ, phần mềm nền và phần mềm bảo mật ứng dụng” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”.

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4, 6 thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”

04/12/2014

- Tên gói thầu: thầu Gói thầu số 4 “Xây dựng hạ tầng trung tâm cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”. -  Giá gói thầu:...

Các gói thầu thuộc dự án " Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo"

12/11/2014

Gói thầu số 4 “Xây dựng hạ tầng trung tâm cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo” Thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”. Nguồn vốn :  Ngân sách Nhà nước. ...

Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy (gói 15)

14/11/2011

​ Thuộc dự án:  Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên Nguồn vốn     : Ngân sách Nhà nước Bên mời...

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí (gói 14)

14/11/2011

​Thuộc dự án: Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên

In sổ công tác với các thông điệp tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng (gói 14)

05/11/2011

Thuộc dự án : Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác theo dõi và báo cáo về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng... ​ Tên gói thầu : In sổ...

Nội thất trang thiết bị văn phòng (gói 20)

17/06/2011

​ Thuộc dự án:  Xây dựng trụ sở Thanh tra chính phủ Nguồn vốn:   NSNN  Bên mời thầu  : Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra chính Phủ    ...

Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

16/05/2011

Thuộc dự án : Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử Nguồn vốn  : Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu  : Trung tâm Thông tin-Thanh tra...

Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

10/05/2011

​ Tên gói thầu : Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin ... Thời điểm đăng tải:  09/05/2011 Thời điểm mở thầu:  16/05/2011 Số TBMT:...

Gói thầu Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương

22/03/2011

Thuộc dự án  : Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương Nguồn vốn    - Vốn ngân sách...

May đo trang phục cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

04/01/2011

Thuộc dự án  : May đo trang phục cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ Nguồn vốn  : Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu  : Văn phòng Thanh tra Chính phủ Hình...

Mua 26 máy tính xách tay để phục vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ

27/12/2010

​ Thuộc dự án  : Mua 26 máy tính xách tay để phục vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ Nguồn vốn :  Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu:  Văn phòng Thanh tra Chính...

Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính

10/11/2010

​ Thuộc dự án:  Xây dựng Nhà làm việc và Trung tâm đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực Miền Trung-Tây Nguyên Nguồn vốn:  Vốn ngân sách Trung ương  Bên mời thầu:...

Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính Thuộc dự án Xây dựng Nhà làm việc và Trung tâm đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực Miền Trung-Tây Nguyên

25/10/2010

Tên gói thầu : Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính Thời điểm đăng tải : 14/10/2010 09:30 Thời điểm mở thầu  :10/11/2010 08:30 Số TBMT : 20101000207   Loại...