Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông tin đấu thầu

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí (gói 14)

14/11/2011

​Thuộc dự án: Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên

In sổ công tác với các thông điệp tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng (gói 14)

05/11/2011

Thuộc dự án : Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác theo dõi và báo cáo về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng... ​ Tên gói thầu : In sổ...

Nội thất trang thiết bị văn phòng (gói 20)

17/06/2011

​ Thuộc dự án:  Xây dựng trụ sở Thanh tra chính phủ Nguồn vốn:   NSNN  Bên mời thầu  : Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra chính Phủ    ...

Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

16/05/2011

Thuộc dự án : Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử Nguồn vốn  : Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu  : Trung tâm Thông tin-Thanh tra...

Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

10/05/2011

​ Tên gói thầu : Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin ... Thời điểm đăng tải:  09/05/2011 Thời điểm mở thầu:  16/05/2011 Số TBMT:...

Gói thầu Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương

22/03/2011

Thuộc dự án  : Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương Nguồn vốn    - Vốn ngân sách...

May đo trang phục cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

04/01/2011

Thuộc dự án  : May đo trang phục cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ Nguồn vốn  : Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu  : Văn phòng Thanh tra Chính phủ Hình...

Mua 26 máy tính xách tay để phục vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ

27/12/2010

​ Thuộc dự án  : Mua 26 máy tính xách tay để phục vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ Nguồn vốn :  Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu:  Văn phòng Thanh tra Chính...

Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính

10/11/2010

​ Thuộc dự án:  Xây dựng Nhà làm việc và Trung tâm đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực Miền Trung-Tây Nguyên Nguồn vốn:  Vốn ngân sách Trung ương  Bên mời thầu:...

Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính Thuộc dự án Xây dựng Nhà làm việc và Trung tâm đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực Miền Trung-Tây Nguyên

25/10/2010

Tên gói thầu : Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính Thời điểm đăng tải : 14/10/2010 09:30 Thời điểm mở thầu  :10/11/2010 08:30 Số TBMT : 20101000207   Loại...