Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Dự án đầu tư đang triển khai

Dự án: Hợp tác phát triển tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra

20/02/2012

Mục tiêu tổng thể: Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch vững mạnh từng bước chuyên nghiệp hiện đại và có đủ năng lực thực hiện thành công các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao cho;

Dự án xây dựng nhà làm việc và trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung-Tây nguyên

20/02/2012

Tại số 8, đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Dự án: Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác theo dõi và báo cáo về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng (theo yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng)

15/02/2012

Mục tiêu tổng thể: Tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC);