Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt hệ thống Camera giám sát

24/11/2016

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ

Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại/fax/email: 080.49188 
Mã số thuế: Không có
​1. Tên gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt hệ thống Camera giám sát.
 - Loại gói thầu: Tư vấn  
- Giá gói thầu: 2.972.745.000 đồng (Hai tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi năm nghìn đồng).
- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống Camera giám sát cho dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày. 
2. Tên dự án: Dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh. 
3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh. 
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 05 tháng 12 năm 2016 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 411, Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 080.49188 hoặc 0933.635.566.
8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).
9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).
10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 05 tháng 12 năm 2016.
11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 15, ngày 05 tháng 12 năm 2016 .​