Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố quyết định thanh tra tại Yên Bái

23/04/2021

Ngày 22/4, tại trụ sở UBND tỉnh Yên Bái, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì buổi công bố Quyết định của Thanh tra Chính phủ thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan tham dự.

Theo Quyết định 236/QĐ-TTCP ngày 08/4/2021 của Tổng Thanh tra Chinh phủ, Đoàn thanh tra có 8 thành viên, do ông Ông Lê Ngọc Quang, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Cục I, Thanh tra Chính phủ  làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra: Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quỵết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2020; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên; thời hạn thanh tra 70 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Tổ Giám sát Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 236/QĐ-TTCP do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Thanh tra viên cao cấp, Phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ  làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh yêu cầu Đoàn thanh tra Trong quá trình thanh tra, cần tập trung sâu hơn về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh và UBND các cấp; tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo mật thông tin, bám sát kế hoạch thanh tra; phối hợp tốt với cùng với tỉnh Yên Bái để bảo đảm kết quả thanh tra đúng tiến đô; thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn bày tỏ đồng thuận nhất trí cao về nội dung thanh tra của Thanh tra Chính phủ và đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc việc phối hợp, cung cấp tài liệu cho Đoàn Thanh tra.

 


VIDEO