Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể Phòng Theo dõi đôn đốc thuộc Ban Tiếp công dân Trung ương

25/02/2021

Ngày 20/1/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể Phòng Theo dõi đôn đốc thuộc Ban Tiếp công dân Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, đôn đốc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ Đại hội Đảng XIII.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO