Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động

17/05/2024

Ngày 16/5/2024, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản về việc hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO