Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

09/11/2020

Trong phiên chất vấn của Quốc hội sáng 9/11, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội nên câu hỏi về tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Ông cũng đề nghị làm rõ cơ sở khẳng định, thời gian qua, "tình hình tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm".

Trả lời câu hỏi và chất vấn của Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nói việc đánh giá tình hình tham nhũng hết sức khó khăn, mang tính trừu tượng. Thanh tra Chính phủ dựa vào 4 căn cứ chính để đánh giá:

Đầu tiên là ý kiến và cảm nhận của người dân được phản ánh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ 2, Bộ chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI). Theo đó, đánh giá của Thanh tra Chính phủ là hiệu quả phòng, chống tham nhũng có tăng lên.

 Thứ 3, đánh giá của quốc tế; theo chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Thế giới, năm 2019 Việt Nam tăng 21 bậc so với năm 2018, từ nước đứng thứ 117 lên 96/180 nước.

Cuối cùng, căn cứ vào đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. "Trong báo cáo hàng năm, Ban chỉ đạo cân nhắc rất kỹ và có đánh giá tình hình tham nhũng", Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. “Đánh giá tình hình tham nhũng rất khó, trên cơ sở tình hình phòng, chống tham nhũng trên tất cả các mặt về công tác quản lý nhà nước, công tác phòng ngừa, xử lý, tuyên truyền đạt được kết quả như thế thì có tác động rất lớn đến tình hình tham nhũng”, Tổng thanh tra Chính phủ khẳng định.

                                                              Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn tại Quốc hội

Trả lời câu hỏi về tình trạng công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp xảy ra nhiều nhất trong lĩnh vực nào. Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, trách nhiệm để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà người dân, DN trực tiếp là người đứng đầu cơ quan, đơn vị;  tình trạng gây nhũng nhiễu nhiều nhất ở những lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với người dân, cán bộ, công chức thiếu rèn luyện. Trước thực trạng đó, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về giảm và chống gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, DN vào tháng 4/2019; tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai chỉ thị này nhằm chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu; sau 1 năm thực hiện Chỉ thị này, Thanh tra Chính phủ đã có sơ kết và sau đó đã tham mưu Thủ tướng ra công điện về phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vưc công vụ. Theo Tổng thanh tra Chính phủ, hai văn bản này có ý nghĩa rất lớn trong việc chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu.

 

 


VIDEO