Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Báo Thanh tra, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

21/10/2020

Ngày 20/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 649/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Báo Thanh tra, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO