Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019, 2020

21/10/2020

Ngày 20/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 647/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019, 2020.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO