Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo lấy ý kiến triển khai, nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ

24/08/2020

Ngày 21/8, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức hội thảo triển khai đề tài khoa học cấp Bộ “Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” do GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật, Đại hội Quốc gia Hà Nội làm chủ nhiệm.

Tại hội thảo, ông Dung cho biết, tham nhũng vặt hiện đang diễn ra phổ biến trên phạm vi quốc gia và là vấn đề xã hội nhức nhối. Các hành vi tham nhũng vặt dễ nhận thấy nhất như: Nhũng nhiễu, nhận hối lộ của cảnh sát giao thông, nhân viên ý tế, bảo hiểm, giám định, “làm luật” của những công ty nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, vỉa hè, chợ cóc; các hành vi vòi vĩnh nhũng nhiễu của cán bộ cấp phường, xã; các hành vi ngụy tạo chữ ký, ký khống chứng từ… Tài sản là đối tượng của hành vi tham nhũng vặt tuy có giá trị không lớn nhưng khách thể mà nó xâm hại lại vô cùng lớn, giống như bất  kỳ hành vi tham nhũng nào - đó là giá trị liêm chính. GS.TS. Nguyễn Đăng Dung chia sẻ, mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về tham nhũng vặt, từ đó đề xuất, quan điểm, giải pháp phòng, chống và tiến tới giảm thiểu tham nhũng vặt.

Góp ý tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, Ban chủ nhiệm đề tài cần xây dựng định nghĩa thế nào là tham nhũng vặt; cần có sự so sánh tham nhũng vặt khác với tham nhũng khác ở điểm gì; rà soát, bổ sung quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về PCTN vặt. Đề tài cần làm rõ phần lý luận, thực trạng, quan điểm, hướng giải pháp về PCTN vặt tại Việt Nam. Đồng thời, Ban chủ nhiệm cần tập trung giải pháp tổ chức thực hiện liên quan tới cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính công; đánh giá được thực trạng tham nhũng vặt, những nguy cơ và thực trạng công tác PCTN (hiện trạng chính sách pháp luật có liên quan, thực tiễn thi hành chính sách) và mục tiêu nghiên cứu.v.v.

Cùng ngày, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đã triển khai hội thảo hoàn thiện đề cương nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện pháp luật về quản lý vốn đầu tư công qua công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước” do TS. Tăng Thị Thiệm, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm đề tài.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng phần mục  tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu cần rõ ràng hơn, trong đó mục tiêu cần nhấn mạnh hoạt động thanh tra, kiểm toán về đầu tư công. Phần nội dung, trước khi đề cập đến nội dung pháp luật và thực hiện pháp luật về quản lý đầu tư công cần khái quát bức tranh quản lý vốn đầu tư công sau đó mới đi đến vai trò yếu tố  hoạt động kiểm toán, thanh tra ảnh hướng đến vốn đầu tư công. Chương 2, cần đánh giá thực tiễn thực trạng vai trò thanh tra, kiểm toán, quản lý vốn đầu tư công đối với hoàn thiện pháp luật. Chương 3, nêu quan điểm, giải pháp phát huy vai trò thanh tra, kiểm toán trong hoàn thiện pháp luật về quản lý vốn đầu tư công.


VIDEO