Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thi yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V

23/10/2020

Ngày 23/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1835/TTCP-TCCB về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thi yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V họp vào 8h, ngày 01/11/2020 tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO