Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2020

11/12/2020

Ngày 11/12, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo cho thấy, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, mặt khác tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn của Vụ cũng bị ảnh hưởng; nhiều công việc phát sinh, gấp về tiến độ, yêu cầu cao về nội dung, tuy nhiên Vụ đã khắc phục và đạt được những kết quả nhất định như: Tham mưu về công tác kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, việc tiếp nhận, bổ nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; việc cho ý kiến về công tác cán bộ thuộc diện TƯ quản lý theo yêu cầu của Ban Tổ chức TƯ, Tiểu ban nhân sự ĐH Đảng XIII được thực hiện thận trọng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu; công tác đào tạo, bồi dưỡng được khuyến khích; chế độ chính sách được quan tâm, đảm bảo đúng chế độ; phối hợp tốt với Văn phòng Đảng, Đoàn thể trong công tác nhân sự Đại hội, góp phần tổ chức thành công ĐH Đảng bộ TTCP; chủ động tham mưu, chủ trì, phối hợp tổ chức thành công ĐH Thi đua yêu nước ngành Thanh tra Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng tham mưu của từng công chức chưa đồng đều; chế độ báo cáo, trao đổi thông tin giữa các phòng chưa được thường xuyên, kịp thời; việc phát triển và ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị còn chậm, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, công chức Vụ TCCB đã đạt được trong năm 2020 và khẳng định vai trò rất quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị nói chung và với cơ quan TTCP với riêng. Cụ thể như: công tác xây dựng thể chế đảm bảo chất lượng, thời gian; công tác cán bộ thực hiện tốt từ quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển; giải quyết chế độ chính sách kịp thời; công tác khen thưởng cũng có nhiều tiến bộ đảm bảo kịp thời cho Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra.

Những kết quả đó có được là do tập thể lãnh đạo, công chức Vụ đoàn kết nhất trí, nâng cao trách nhiệm, nề nếp, quy củ; các nhiệm vụ được triển khai theo kế hoạch; thực hiện công khai, dân chủ; công tác lãnh đạo chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ dù là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo TTCP ở những lĩnh vực nhạy cảm như công tác tổ chức nhân sự, chính sách cán bộ, đào tạo bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhất trí với những tồn tại, hạn chế mà Vụ Tổ chức đã chỉ ra do nguyên nhân khách quan và chủ quan như khối lượng công việc lớn, nhiều việc đột xuất; chất lượng tham mưu của một số công chức chưa ổn định.

Về phương hướng, nhiệm vụ 2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm tuyên dương Vụ Tổ chức Cán bộ đã đi đầu trong việc hoàn thành xây dựng Kế hoạch công tác 2021 một cách bài bản, cụ thể, chuyên nghiệp, cho thấy tính chủ động trong việc triển khai thực hiện. Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Vụ Tổ chức Cán bộ tập trung thực hiện khối lượng 60 nhiệm vụ cho năm tới mà Vụ đã xây dựng và chủ động bố trí nhân sự thực hiện những nhiệm vụ phát sinh đột xuất.

Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 theo đúng quy định của TTCP. 

 


VIDEO