Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ III tổng kết công tác năm 2022

14/12/2022

Ngày 14/12, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III), Thanh tra Chính phủ tổ chức tống kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Văn Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo cho thấy, năm 2022, tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc triển khai nhiệm vụ công tác của Vụ III có những khó khăn nhất định nhưng Vụ III vẫn khắc phục và cùng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến nay, các nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tổng TTCP giao Vụ đã hoàn thành không còn tồn đọng. Trong năm, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Vụ và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức Vụ, Vụ III đã hoàn thành và trình Tổng TTCP ký ban hành 4 kết luận thanh tra và góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Ngoài các cuộc thanh tra được giao, từ đầu năm đến nay, Vụ III tham gia cùng các đơn vị đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, xây dựng thể chế, công tác tổ chức cán bộ… Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bộ, ngành được phân công theo dõi.

Tham gia góp ý kiến đối với văn bản quy phạm pháp luật của một số Bộ, ngành thuộc lĩnh vực Vụ theo dõi quản lý và các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của TTCP. Chủ động trong việc nắm bắt và thông tin hai chiều kịp thời giữa Vụ và Thanh tra các bộ, ngành. Đồng thời chấp hành đúng và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ về thông tin, báo cáo hàng tháng, quý, sáu tháng đầu năm theo quy định của TTCP.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của tập thể Vụ III. Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh cho rằng, những kết quả mà Vụ III đạt được trong năm 2022 là sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy, sự chuyển hướng, thay đổi của lãnh đạo Vụ cùng sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức của Vụ III để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh yêu cầu Vụ III tiếp tục ban hành dự thảo báo cáo và dự thảo kết luận thanh tra  tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban dân tộc tộc theo kế hoạch năm 2022 đã được Tổng TTCP phê duyệt. Phó Tổng TTCP lưu ý cán bộ, công chức Vụ III tích cực nghiên cứu, đánh giá và nâng cao nhận thức trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm những quy định tại Quyết định số 465/QĐ-TTCP về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra. Bên cạnh đó, tổ chức rút kinh nghiệm đối với từng cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quản lý, sử dụng tài sản được giao và phương tiện công tác chặt chẽ, hiệu quả.

 


VIDEO