Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2020

14/12/2020

Ngày 14/12, Vụ Hợp tác Quốc tế tổ chức tổng kết công tác, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2020 là năm có bối cảnh đặc biệt do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc nhiều hoạt động hợp tác theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại được phê duyệt đặc biệt là các hoạt động hợp tác song phương, không thực hiện được. Điều này đặt công tác hợp tác quốc tế của TTCP trước yêu cầu phải nhanh chóng điều chỉnh để thích ứng với trạng thái “bình thường mới” để đảm bảo duy trì thông suốt các quan hệ hợp tác đã được thiết lập và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thành viên của các tổ chức, cơ chế, diễn đàn hợp tác mà TTCP là thành viên hoặc là đại diện của Việt Nam tham gia với tư cách là thành viên. Việc chuyển đổi sang hình thức hội họp trực tuyến một các nhanh chóng và dần đi vào ổn định đã cho thấy tính chủ động, năng động của các công chức trong Vụ và sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các đơn vị thuộc TTCP. Điều đó thể hiện rõ nét qua việc TTCP đăng cai tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 16 ASEAN-PAC thông qua hình thức hội nghị trực tuyến, trong vai trò Chủ tịch ASEAN- PAC nhiệm kỳ 2020-2021 và việc phối hợp đối tác Pháp tổ chức thành công 02 hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về kê khai tài sản, thu nhập của công chức. Ngoài ra cũng trong năm 2020, việc TTCP và Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang ký nâng cấp thành công Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực PCTN, góp phần tạo nên thành công của năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn hạn chế như: Chỉ tiêu biên chế phân bổ cho Vụ HTQT còn thiếu so với yêu cầu công việc; hạ tầng kỹ thuật hiện có của TTCP trong việc tổ chức các sự kiện trực tuyến tại chỗ đôi khi vẫn xảy ra lỗi do thiếu đồng bộ, kết nối mạng chưa thực sự ổn định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Vụ Hợp tác Quốc tế trên các mặt công tác trong năm 2020, đặc biệt là việc đã triển khai thành công các hội nghị trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Đối với nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được, Vụ HTQT cần tiếp tục hướng tới mục tiêu củng cố, tăng cường các quan hệ đối tác song phương đã được thiết lập và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và thế giới. Năm 2021, việc sử dụng các phương thức ngoại giao trực tuyến vẫn được xác định là xu hướng chủ đạo. Vụ tiếp tục tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo TTCP triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp qua phương thức trực tuyến như: Chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp Việt Nam thực hiện pháp luật về thanh tra, PCTN; tập huấn đào tạo về chuyên môn, nghiêp vụ …góp phần phục vụ trực tiếp, thiết thực cho hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra.

Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ Hợp tác Quốc tế đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 theo đúng quy định của TTCP./.


VIDEO