Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2021

10/12/2021

Ngày 9/12, Trung tâm Thông tin đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo cho thấy, trong năm 2021, Trung tâm Thông tin đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, thời gian thực hiện dự án CNTT do TTTT triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, năm 2021 đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mặt tài chính theo Quyết định 849/QĐ-TTCP ngày 30/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ nên khối lượng công việc trong năm 2021 của đơn vị cũng tăng lên. Mặc dù khối lượng công việc tăng lên nhưng chất lượng công việc vẫn đáp ứng tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và của đơn vị.

 

 

Hoạt động của Trung tâm Thông tin luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm được giao, tham mưu tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Lãnh đạo đơn vị có sự chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trên các mặt công tác. Cụ thể: Công tác thông tin, công tác tổng hợp trong đó có cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, tài chính, thi đua khen thưởng; công tác kỹ thuật, công nghệ và công tác ứng dụng CNTT. Trong hoạt động, Trung tâm luôn phấn đấu thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được năng lực, sở trường của công chức, viên chức.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy chia sẻ và ghi nhận những kết quả mà Trung tâm Thông tin đã đạt được trong năm qua. Trải qua một năm đối mặt với nhiều khó khăn, dịch Covid – 19 phức tạp, nhưng tập thể Trung tâm đã có sự chuyển biến tốt về mọi mặt, bám sát nhiệm vụ, hoàn thành tốt các công việc được giao, được lãnh đạo TTCP ghi nhận.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong năm 2021, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu năm 2022, Trung tâm Thông tin tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động đề xuất, tham mưu về mặt chiến lược, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT; hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo. Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, lãnh đạo Trung tâm phát huy tinh thần đoàn kết; lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, giải pháp để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo TTCP giao; tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho công nghệ thông tin; xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng Cổng TTĐT TTCP; quan tâm đến đời sống, tinh thần của anh em trong đơn vị.

Trên cơ sở kết quả công tác, Trung tâm Thông tin đã tiến hành phân loại viên chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 theo đúng quy định của TTCP./.

 


VIDEO