Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với Cục III

03/03/2017

Ngày 03/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Cục Giải quyết khiếu nại và thanh tra khu vực 3 (Cục III). Tham gia buổi làm việc có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương, Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo với Tổng Thanh tra về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiến độ thực hiện nhiệm vụ xác minh các vụ khiếu nại, tố cáo được Thủ tướng Chính phủ giao tại khu vực phía Nam, cũng như quá trình triển khai các văn bản của Bộ, ngành có liên quan đến khiếu nại, tố cáo, Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng cho biết, trong điều kiện biên chế còn thiếu, khối lượng công việc nhiều nhưng lãnh đạo Cục đã bám sát chỉ đạo của Tổng Thanh tra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng từng bước thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong số 104 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao Cục III đã thanh, kiểm tra và trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ký báo cáo xin ký kiến Thủ tướng Chính phủ 90 vụ, các vụ còn lại đang thống nhất phương án giải quyết với lãnh đạo địa phương.

Năm 2017, Cục III được giao triển khai 5 cuộc thanh tra, gồm: Thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và XDCB tại Hậu Giang, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thanh tra trách nhiệm tại tỉnh Bình Phước; thanh tra quản lý đất công tại TP Cần Thơ và dự phòng thanh tra trách nhiệm tại tỉnh Đồng Tháp, Cục III đã báo cáo lãnh đạo TTCP và có kế hoạch cụ thể để triển khai.

Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cùng Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã nghe Cục III báo cáo một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã quá hạn của công dân. Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã yêu cầu, Cục III trong quá trình xác minh báo cáo vụ việc cần bảo đảm khách quan, công tâm, xác định được đúng sai trên cơ sở thượng tôn pháp luật để xin Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo thực hiện với mục tiêu giải quyết dứt điểm các vụ KN, TC.

Đối với nhiệm vụ tiếp công dân tại phía Nam, đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết dù tình hình khiếu nại, tố cáo 2 tháng đầu năm 2017 có dấu hiệu giảm, tuy nhiên còn một số vụ việc cũ chưa được các địa phương giải quyết đúng thẩm quyền. Cục III kiến nghị Tổng Thanh tra chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh tăng cường thanh tra trách nhiệm về việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, nhất là việc giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền tại các quận, huyện, sở. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo các địa phương nêu rõ về quan điểm và cách tiếp cận tích cực hơn trong lĩnh vực này.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chỉ đạo Cục III phải bám sát kế hoạch thanh tra năm 2017 để xây dựng và triển khai các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Đối với nội dung thanh tra về quản lý sử dụng đất nông lâm trường, Cục III cần khảo sát và bổ sung nhiệm vụ cho các đoàn thanh tra để bảo đảm cân đối giữa nhân lực với nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu lưu ý Cục III phải bố trí thời gian và nhân sự khoa học hơn để thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao nhất là các vụ việc còn có ý kiến khác nhau giữa Bộ, ngành và địa phương.

Ghi nhận các kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy, bổ sung nhân sự, cải cách thủ tục hành chính… của Cục III, Tổng Thanh tra giao các đơn vị liên quan như Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Thanh tra Chính phủ tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để giải quyết. Chia sẻ với những khó khăn hiện tại của Cục, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ luôn ủng hộ Cục III xây dựng nhân sự tại chỗ trước sau đó mới tính phương án điều chuyển từ các đơn vị khác về nhằm mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ Cục III tinh thông về nghiệp vụ, đoàn kết, thống nhất nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, phòng chống tham nhũng tại 20 tỉnh, thành phía Nam./.

PV 


VIDEO