Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột

11/08/2020

Ng​ày 19/5/2017, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 1240/KL-TTCP về thanh tra Dự án đầu tư xây dựng chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và xác minh, làm rõ khiếu nại, kiến nghị của một số tiểu thương chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.

Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra 2010; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra và Quy chế công khai kết luận thanh tra ban hành kèm theo Quyết định 1885/QĐ-TTCP ngày 31/7/2012 của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO