Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra việc quản lý, sử dụng một số Quỹ tài chính nhà nước ngoài Ngân sách Nhà nước

10/11/2022

Ngày 9/11, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng một số Quỹ tài chính nhà nước ngoài Ngân sách Nhà nước. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

Theo Quyết định thanh tra số 411/QĐ-TTCP ngày 25/10/2022 của Tổng TTCP sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng một số Quỹ tài chính nhà nước ngoài Ngân sách Nhà nước thuộc các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông và UBND TP. Hà Nội, UBND TP.Hồ Chí Minh. Bao gồm các Quỹ: Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Quỹ đầu tư phát triển TP. Hà Nội; Quỹ phát triển đất TP.Hà Nội;  Quỹ phát triển đất TP.Hồ Chí Minh; Quỹ phát triển nhà ở TP.Hồ Chí Minh.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2017 đến đến 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, Vụ II - TTCP) làm Trưởng đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, đây là cuộc thanh tra được thực hiện theo kế hoạch của TTCP.  Phó Tổng TTCP yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra; theo đúng đề cương kế hoạch thanh tra đã được Tổng TTCP phê duyệt.

Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam đề nghị các bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị cử đầu mối phối hợp tốt với đoàn thanh tra trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, tạo mọi điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đồng thời lưu ý trong quá trình thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra, đơn vị được thanh tra phải bảo mật thông tin.


VIDEO