Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác bảo mật, an toàn thông tin

10/05/2024

Ngày 9/5, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ làm Trưởng đoàn về công tác bảo mật, an toàn thông tin.

Tại buổi làm việc, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng, Thanh tra Chính phủ Vũ Thiết Hoàng đã báo cáo khái quát tình hình cũng như kết quả thực hiện công tác bảo mật, an toàn thông tin tại cơ quan Thanh tra Chính phủ. Theo đó, trong những năm qua, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Luật Cơ yếu, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các Nghị định về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin của Chính phủ được Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật về cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin. Tuy nhiên, tại Thanh tra Chính phủ công tác bảo mật thông tin vẫn còn những chế, khó khăn nhất định. Để thực hiện tốt công tác này, báo cáo cũng nêu một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao công tác bảo mật, an toàn thông tin tại cơ quan Thanh tra Chính phủ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ Thanh tra Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bảo mật thông tin; tổ chức tập huấn về công tác bảo mật cho cán bộ làm công tác cơ yếu của Thanh tra Chính phủ; hỗ trợ, tư vấn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về an toàn, an ninh mạng, đặc biệt phối hợp khảo sát hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan Thanh tra Chính phủ đảm bảo phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của đơn vị.

Ghi nhận những kết quả trong triển khai công tác bảo mật, an toàn thông tin của cơ quan Thanh tra Chính phủ đạt được trong thời gian qua, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Lực nhất trí với phương hướng nhiệm vụ, đặc biệt là những kiến nghị đề xuất của Thanh tra Chính phủ để giải quyết những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và tăng cường sự phối hợp giữa 2 cơ quan trong việc bảo mật, an toàn thông tin cho cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Lực đề nghị trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về công tác cơ yếu. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, quản lý bảo mật, sử dụng thiết bị cơ yếu hiệu quả, quan tâm quản lý mật mã, giám sát an toàn thông tin, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho lực lượng cơ yếu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và của ban cơ yếu, và an toàn thông tin, ông Lực đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Cơ yếu, Luật An toàn thông tin và an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về công tác bảo mật thông tin,ông Lực đề nghị Thanh tra Chính phủ đề xuất nhu cầu khảo sát, kiểm tra, đánh giá, xác định cụ thể danh mục, hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu hiện trạng bảo mật, an toàn thông tin của hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của Thanh tra Chính phủ đề nghị cơ quan chức năng xây dựng giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với Ban cơ yếu của Chính phủ tổ chức xây dựng phương án, kế hoạch triển khai, quy chế, quản lý vận hành, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin có dữ liệu mật, tối mật đáp ứng các quy định của Luật Cơ yếu, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước…


VIDEO