Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban Quý I năm 2022

08/04/2022

Ngày 8/4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức họp giao ban cấp vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và Trưởng các Đoàn thể thuộc TTCP.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong quý I/2022, các cục, vụ tiếp tục thực hiện 39 cuộc thanh tra, trong đó, trình Lãnh đạo TTCP ban hành 4 kết luận thanh tra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về 9 dự thảo kết luận thanh tra; tiếp tục hoàn thiện 7 dự thảo kết luận thanh tra; xây dựng 6 báo cáo kết quả thanh tra…; giám sát hoạt động 13 đoàn thanh tra; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, trong đó có 5 kết luận thanh tra do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), trong quý I/2022 có 435 lượt công dân với 993 người đến trình bày 432 vụ việc; tiếp nhận 2.499 đơn, đã xử lý 1.957 đơn, trong đó có 604 đơn đủ điều kiện xử lý; đã hướng dẫn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật 604 đơn.

Trong tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; giúp Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kết quả đánh giá việc thực thi UNCAC của Việt Nam trong chu trình 2.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp cũng như các ý kiến tham gia tại cuộc họp đã cơ bản bao quát đầy đủ kết quả đạt được ở các mặt công tác của TTCP trong quý I/2022, đồng thời cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế và các giải pháp khắc phục.

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong yêu cầu, Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo công tác quý I/2022 nhằm đánh giá đầy đủ kết quả đạt được cũng như phương hướng nhiệm vụ quý II/2022. Các đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc nhìn nhận và có biện pháp quyết liệt để khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong yêu cầu các đơn vị bám sát tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời chỉ đạo điều chỉnh phương pháp, thời gian, kế hoạch làm việc phù hợp; thực hiện nghiêm các yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Lưu ý tập trung vào dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (sửa đổi) trình Quốc hội vào thời gian tới.

Trong công tác thanh tra, các cục, vụ khẩn trương tham mưu ban hành kết luận thanh tra (nhất là các cuộc chậm ban hành kết luận); tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.Trong đó, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề, giúp Tổng TTCP báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2022; tập trung thực hiện thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch Điệu VII điều chỉnh, kết thúc trong Quý II/2022.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, Ban Tiếp công dân Trung ương tham mưu việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; tiếp tục theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công tác giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; phối hợp với các cơ quan nắm chắc tình hình KNTC và chủ động thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp phát sinh…

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tham mưu giúp Chính phủ tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.


VIDEO