Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 11

02/12/2022

Ngày 02/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ về công tác tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 của Thanh tra Chính phủ. Tham dự họp giao ban là toàn thể Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong tháng 11/2022, các cục, vụ, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Trong đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nhất là trình thông qua dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); tham gia ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của TTCP. Đã ban hành 3 kết luận thanh tra. Tính luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm hiện tại đã ban hành 14 kết luận thanh tra. Tiếp tục thực hiện 33 cuộc thanh tra. Đối với 15 cuộc thanh tra còn chậm, đến nay đã ban hành 8 kết luận thanh tra; 5 cuộc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo Kết luận thanh tra; 2 cuộc đang hoàn thiện Kết luận.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chủ động phối hợp, vận động công dân trở về địa phương. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. Phối hợp cùng Tổ công tác của UBND các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động công dân khiếu kiện tại Thủ đô Hà Nội trở về địa phương để được xem xét và trả lời theo quy định. Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiếp tục triển khai Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; ban hành và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo công tác PCTN, TC năm 2022 của Tổng TTCP.

Về công tác xây dựng thể chế, đã trình Quốc hội thông qua dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) số 11/2022/QH15 tại kỳ họp thứ 4; xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Luật Thanh tra (sửa đổi)...; ban hành Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra của TTCP.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đánh giá trong tháng 11 đã làm được nhiều việc, nhiều điểm nổi bật, qua đó thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo từ Ban Cán sự, lãnh đạo TTCP đến các cục, vụ, đơn vị.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 12, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong yêu cầu đẩy mạnh tất cả các cuộc thanh tra để trước 31/12 có báo cáo Thủ tướng Chính phủ; cân đối, hoàn thành các kết luận và bố trí hài hoà với việc triển khai các Đoàn thanh tra mới;…

Về giải quyết KN,TC, Ban tiếp công dân tiếp tục theo chương trình kế hoạch, tham mưu ban hành Kế hoạch phối hợp tiếp dân vào dịp Tết nguyên đán; phối hợp với Vụ Kế hoạch -Tổng hợp xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 623/NQ- UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Về PCTN, hoàn thành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; triển khai Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Khẩn trương tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; Hoàn thành dự thảo Chiến lược quốc gia PCTN và Kế hoạch thực thi UNCAC đến năm 2030. Hoàn thành Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2021 tại các địa phương; triển khai đánh giá công tác PCTN tại 3 Bộ. Hoàn thành việc báo cáo kiểm tra của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Về công tác thể chế, Tổng TTCP đề nghị Vụ Pháp chế chủ trì tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh tra (sửa đổi); Kế hoạch tuyên truyền Luật Thanh tra (sửa đổi); Kế hoạch Xây dựng thể chế năm 2023...

 


VIDEO