Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 10/2023

13/11/2023

Ngày 10/11, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Dương Quốc Huy, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong tháng 10/2023, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) tập trung chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Trong đó Tổng TTCP tham dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV, tham dự phiên chất vấn của Quốc hội; làm việc với tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang về tình hình, kết quả sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất- nhập khẩu của 2 tỉnh; cho ý kiến dự thảo Kết luận thanh tra đối với một số cuộc thanh tra và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các Phó Tổng TTCP chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được phân công; triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban cán sự đảng, Đảng uỷ, Tổng TTCP về công tác thanh tra.

Trong tháng 10, TTCP đã ban hành 1 Kết luận thanh tra; triển khai mới 3 cuộc thanh tra. Tích luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 đã ban hành 15 kết luận thanh tra. Tiếp tục thực hiện 25 cuộc thanh tra.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tiếp 353 lượt với 706 công dân đến trình bày 353 vụ việc, có 27 đoàn đông người, tiếp nhận 1.031 đơn, đã phân loại, xử lý 987 đơn.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo Tổng TTCP về kết quả xác minh năm 2022; tiếp tục thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo kế hoạch. Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2023. Công bố kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại các địa phương năm 2022; Chuẩn bị tổ chức hội nghị về công tác kiểm soát, tài sản, thu nhập…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đánh giá cao các ý kiến tham gia tại cuộc họp và cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 10 cũng như phương hướng triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023.

Về nhiệm vụ tháng 11/2023, Tổng TTCP yêu cầu các cục, vụ, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ, bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra.

Tiếp tục đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là những vụ việc phức tạp. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của TTCP.

Tổng TTCP yêu cầu các đơn vị, cục, vụ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023; tham mưu triển khai Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; tham mưu triển khai Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Đồng thời, tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và các nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra…


VIDEO