Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Bộ Công an: Xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ

02/03/2012

100% ý kiến phản ánh đều đánh giá tốt về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Thanh tra Bộ Công an, đặc biệt, không có tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho đơn vị, địa phương... Đó là kết quả sau 1 năm thực hiện cuộc vận động “Thanh tra Công an Nhân dân (CAND) chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” của Thanh tra Bộ Công an.

​Sau một năm thực hiện cuộc vận động, Thanh tra Bộ đã làm tốt các mặt công tác như: Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; công tác tuyên truyền được quán triệt sâu rộng tới mỗi cán bộ, đảng viên về các chủ trương, yêu cầu, biện pháp, nội dung tổ chức; đồng thời, tập trung giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho CBCS về 6 Điều dạy của Bác Hồ với CAND, 5 lời thề danh dự của CAND, 11 điều CBCS không được làm. 

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm chuyên đề văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS với đồng đội, đồng chí, các cơ quan ban ngành và nhân dân; gắn cuộc vận động với các phong trào thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Thanh tra CAND (28/5/1967 - 28/5/2012). 

Trên cơ sở đó, các phòng chức năng thuộc Thanh tra Bộ đã tổ chức quán triệt nội dung kế hoạch của Bộ và Thanh tra Bộ; tổ chức ký giao ước thi đua, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Thanh tra Bộ thường xuyên chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, tăng cường công tác tuyên truyền Thanh tra CAND. 

Thanh tra CAND đã tổ chức tiếp công dân vào cả các ngày nghỉ, lễ; nhiều vụ phức tạp đã bố trí tiếp đột xuất hoặc lưu động được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao; tình trạng khiếu tố đông người bức xúc, phức tạp đã giảm so với năm 2010. Trong năm qua, Thanh tra CAND đã xác minh, giải quyết 20.766/21.955 đơn (không tính số đơn trùng nội dung) thuộc trách nhiệm công an giải quyết, đạt 94,4%. Đơn do Thanh tra Bộ được giao thụ lý, xác minh, giải quyết đạt 100%...

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đã tổ chức thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng Công an một số đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Qua đó, đã chỉ rõ các mặt công tác làm được của đơn vị, địa phương và những sơ hở, yếu kém. Từ đó, kiến nghị Bộ chấn chỉnh các mặt công tác, ban hành một số văn bản mới, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng CAND. Công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ công tác; thanh tra chuyên ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự… trong lực lượng CAND được duy trì thường xuyên. 

Sau 1 năm thực hiện, 100% ý kiến phản ánh đều đánh giá tốt về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao của CBCS Thanh tra Bộ, đặc biệt không có tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho đơn vị, địa phương. 

Ngoài ra, Thanh tra Bộ đã chỉ đạo Thanh tra công an đơn vị địa phương phối hợp với các báo, tạp chí của Trung ương, địa phương, đặc biệt là Báo Thanh tra thường xuyên tổ chức tuyên truyền công tác thanh tra đạt hiệu quả tích cực. Đồng thời, phối hợp với Trường cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) mở lớp đào tạo Thanh tra viên chính chuyên ngành Thanh tra CAND cho các cán bộ thanh tra trên toàn quốc; hoàn thành đề tài khoa học cấp Bộ: “Tổng kết lịch sử thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND 20 năm (1986 - 2006)”.

Với những biện pháp, cách làm phù hợp, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; tăng cường trật tự kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa; nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. 

Ghi nhận kết quả đạt được trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2011, Thanh tra Bộ Công an đã được Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”… 

 

Theo Báo thanh tra


VIDEO