Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC

27/04/2017

Ngày 27/4, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đã có buổi làm việc với các cục, vụ, đơn vị TTCP về một số vụ việc khiếu nại đông người.

Đánh giá về tình hình tiếp dân, giải quyết KN, TC, Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ Nguyễn Hồng Điệp cho biết, sau tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự tại khu vực Trụ sở Tiếp công dân TƯ cơ bản được đảm bảo, đa số các công dân chấp hành nghiêm nội quy. Tuy nhiên, trong 2 tháng gần đây, khiếu kiện của công dân trên địa bàn TP Hà Nội và Trụ sở Tiếp công dân TƯ có nhiều diễn biến phức tạp, số lượng công dân đến Trụ sở để khiếu kiện gia tăng.

Tại Trụ sở Tiếp công dân TƯ ở Hà Nội, xuất hiện nhiều đoàn đông người, đặc biệt là đoàn công dân Hưng Yên, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…kết hợp với các công dân khiếu kiện chây ì tập trung trước cổng Trụ sở gây mất an ninh, trật tự. Tình trạng công dân căng lều bạt, tổ chức ăn ngủ hai bên vỉa hè trước cổng Trụ sở tiếp tục diễn ra. Dự báo trong thời gian sắp tới, đặc biệt là thời gian diễn ra kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực đất đai.

Về kết quả tiếp dân, trong 4 tháng đầu năm, Trụ sở Tiếp công dân TƯ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tiếp 4.238 lượt công dân đến trình bày 1.273 vụ việc, có 112 lượt đòan đông người; đã xử lý được 3.881 đơn, phát hành 893 văn bản hướng dẫn , 181 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đánh giá chung tình hình KN,TC, hiện nay hết sức phức tạp, nhiều vụ việc phức tạp đồng người diễn ra, đáng chú ý là khiệu kiện tôn giáo đang nổi lên ở một số tỉnh, khiếu kiện của đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, mặc dù, chúng ta đã tập trung nỗ lực tiếp dân, giải quyết KN,TC, tuy nhiên, công tác giải quyết vẫn chưa liên tục, thường xuyên và  chưa đạt hiệu quả cao, đặc biệt vấn đề đối thoại với công dân, sự phối hợp với các địa bàn chưa được chặt chẽ, nhiều vụ việc bị kéo dài, chất lượng tiếp dân còn thấp nhất là số liệu kiểm tra xác minh và quan điểm giải quyết vụ việc có nhiều ý kiến khác nhau.

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, trước mắt đảm bảo trật tự an ninh, trật tự trong những dịp lễ lớn của đất nước; giao Vụ Kế hoạch, Tài Chính và Tổng hợp tham mưu có văn bản để Lãnh đạo TTCP chỉ đạo các địa phương, bộ ngành thực hiện Công văn  số 4035/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ về việc công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; phối hợp với Ban tiếp công dân TƯ giải quyết những vấn đề vướng mắc về vốn và đầu tư xây dựng liên quan đến việc xây dựng Trụ sở để đưa vào thực hiện trong Quý IV/2017; giao các cục, vụ có kế hoạch cụ thể để triển khai công tác tiếp dân giải quyết KN,TC trên địa bàn mình, đồng thời phải kèm theo kế hoạch triển khai cụ thể./. 

Hoàng Linh 

VIDEO