Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra

24/02/2021

Ngày 05/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO