Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quảng Ninh: Công tác tiếp dân góp phần giảm khiếu nại, tố cáo

11/01/2012

Nhờ làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở nên trong năm qua, Quảng Ninh ít có những vụ việc phức tạp, kéo dài; số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp giảm hẳn, tạo được niềm tin trong nhân dân với Đảng, với chính quyền.

Ngay từ đầu năm 2011, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên để phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Sau mỗi kỳ tiếp dân, kết quả giải quyết sẽ được thông báo rộng rãi, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Tại các huyện, thị xã, thành phố, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tăng cường công tác tiếp dân và đối thoại với dân để tìm ra hướng giải quyết hiệu quả, trên cơ sở vận dụng phù hợp các chính sách, pháp luật của nhà nước.

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân khi đến làm việc với các cơ quan nhà nước, hầu hết các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận lợi, niêm yết công khai lịch, nội quy tiếp công dân, kiện toàn bộ máy tiếp dân, nâng cao chất lượng tiếp công dân từ cơ sở đến tỉnh.
UBND tỉnh đã duy trì thường xuyên việc tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng nhằm giải quyết đơn thư của công dân. Để đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan và tôn trọng công dân, tại các buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã mời đại diện của Đoàn luật sư tỉnh cùng dự để hỗ trợ tư pháp cho người dân.
Bên cạnh đó, đều đặn hàng tháng, lãnh đạo UBND các cấp đều họp với các ngành chức năng trên địa bàn để đánh giá, kiểm tra kết quả xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua đó đôn đốc chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện của công dân từ cơ sở. Ngoài lịch tiếp công dân cố định vào 2 ngày 1 và 15 hàng tháng do Hội đồng tiếp dân của tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuyên trách trực tiếp tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh còn dành thời gian để tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.
Nhờ những cách làm đó, trong những năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2011, tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài và phức tạp, khiếu kiện vượt cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã giảm mạnh. Đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Trong năm 2011 các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã tiếp 5.421 lượt công dân, giải quyết được 4.333 đơn khiếu nại, tố cáo./.
Theo Dangcongsan.gov

VIDEO